สร้าง short link อย่างรวดเร็ว

โดยวางลิงค์ปลายทางด้านล่าง แล้วกดปุ่มเพื่อรับ URL สั้น พร้อม QR Code ทันที

หรือเชื่อมต่อกับ Google

เพื่อแก้ไข link ให้สวยงามยิ่งขึ้น
Log In With Google